Kondenzátor 10F se nabíjí na potenciální rozdíl 50 V a paralelně se připojuje k jinému nenabitému kondenzátoru. Společný potenciální rozdíl mezi nimi je 20V. Jaká je kapacita druhého kondenzátoru?


Odpověď 1:

10 Farads je velmi vysoká hodnota, superkondenzátory mohou tuto hodnotu dosáhnout.

Nebylo by dobré připojit takto nabitý kondenzátor k nenabitým, bude proudit velmi vysoký proud a možná pojistit (roztavit) spínací kontakty, blikat a způsobit dočasnou (nebo trvalou) slepotu.

Pokud je to myšlenkový experiment, řekl bych 10F + 20% = 12F.

Upravit: Moje odpověď je špatná. Po propojení těchto dvou kondenzátorů dojde ke ztrátě energie v důsledku vnitřního odporu kondenzátorů.

Energie se rozptýlí kvůli vnitřnímu odporu, který by byl závislý na vzorci. W = 1/2 C V ^ 2


Odpověď 2:

Q = C.V

Kde Q je Charge (coulombs)

C je kapacita ve faradech a

V je napětí ve voltech.

První kondenzátor obsahuje určité množství náboje.

Při připojení k druhému kondenzátoru je tento poplatek „sdílen“ a distribuován mezi dva kondenzátory. Množství náboje je tedy zachováno.

Odtud byste měli být schopni zjistit zbytek ...