android studio jak vycentrovat v rozložení tabulky


Odpověď 1:
  1. Lineární rozložení: je ViewGroup, která zarovná všechny děti v jednom směru, svisle nebo vodorovně
  2. Relativní rozložení: je ViewGroup, která zobrazuje podřízené pohledy v relativních polohách
  3. Rozložení tabulky: je pohled, který seskupuje své podřízené pohledy do řádků a sloupců
  4. Rozvržení rámečku: je zástupný symbol na obrazovce, který se používá k zobrazení jednoho pohledu.

A toto je důležité rozložení

ConstraintLayout - nový typ rozvržení dostupný v úložišti podpory Android pro vytváření flexibilních a efektivních rozvržení. Editor rozložení používá omezení k určení polohy prvku uživatelského rozhraní v rozložení. Omezení představuje připojení nebo zarovnání k jinému pohledu, nadřazenému rozložení nebo neviditelnému vodítku.

Je velmi užitečné vytvořit responzivní a flexibilní uživatelské rozhraní

Happy Coding :)