Kromě skutečnosti, že myelinizované neurony jsou pokryty myelinovým obalem a nemyelinizované neurony nejsou, jaký je mezi nimi rozdíl?


Odpověď 1:

V důsledku tohoto mastného myelinového obalu mají mnoho rozdílů. Funkcí myelinového pláště je zabránit ztrátě elektrického impulsu, zvýšit rychlost akčního potenciálu a zabránit šíření akčního potenciálu zpětně, jak přišlo.

Pouzdro myelinu se skládá ze schwannových buněk a poskytuje elektrickou izolaci, čímž zabraňuje ztrátě impulsu. Mezi schwannovými buňkami jsou mezery zvané Ranvierovy uzly, což jsou jediná místa, kde může dojít k depolarizaci (kvůli vstupu Na + do buňky). To znamená, že depolarizace přeskočí z jednoho uzlu na další každých 0,5 milisekundy prostřednictvím slaného vedení, což zvyšuje rychlost vedení. Přítomnost myelinového pláště tak zabraňuje ztrátě impulsu a zvyšuje rychlost šíření impulsu podél axonu. Jak se depolarizace šíří z jednoho uzlu do následujícího, specifické napěťově závislé K + kanály se otevřou v uzlu, kde k depolarizaci došlo dříve o 0,5 milisekundy a specifický napěťově závislý Na + kanály se uzavírají, takže K + difunduje z buňky dolů elektrochemickým gradientem, což vede ve vnitřku buňky se stává výrazně negativnější vzhledem k vnější straně (jako toto konkrétní místo), kde je membrána hyperpolarizovaná. Dále se tyto specifické na K + kanály závislé na napětí zavírají a nespecifické kationtové kanály se otevřou, což vede k tomu, že K + difunduje do článku dolů elektrochemickým gradientem, což způsobuje obnovení klidového potenciálu axonu (kolem -70 mV). Čas potřebný k obnovení klidového potenciálu axonu v uzlu po depolarizaci je známý jako refrakterní perioda, která trvá asi 5 milisekund, takže brání šíření impulsu zpět tak, jak přišel, protože depolarizace může nastat pouze v uzlu to je v klidovém potenciálu / má specifický rozdíl potenciálu (tedy je záporně nabitý vůči vnějšímu povrchu) a 0,5 milisekundy je kratší než 5 milisekund refrakterní periody. To je zásadní pro udržení směru a rychlosti impulsu. Slané vedení / myelinizace umožňuje přenos / šíření impulsu podél neuronu rychlostí až 200 m / s


Odpověď 2:

Myelinace zvyšuje rychlost nervových nebo mozkových impulsů V buňkách mimo mozek je dosahována Schwannovými buňkami V mozku typ gliových buněk nazývaných oligodendrocyty usnadňuje toto čtení. Z několika zdrojů naznačuje, že větší axony, dlouhé nervová vlákna, která přenášejí elektrické impulsy, jsou pravděpodobněji myelinizována. Riskoval bych, že to je výsledek evoluce. Myelinizace zvyšuje rychlost přenosu nervů a tato vlastnost má evoluční výhodu. mezery v myelinovaném axonu zvané Ranvierovy uzly Mohou reagovat na sodík a uvolňování sodíku je tím, jak se gliové buňky navzájem stimulují Je možné, že gliové buňky tímto způsobem podporují nervovou komunikaci, i když to je moje spekulace a není založena na cokoli jsem četl