mixér 2,80 jak změnit fps


Odpověď 1:

(Teoretický) maximální vlastní FPS Blender, který zvládne, je 1200 (120 fps x 0,1 framerate base). Pravděpodobně však budete mít nějaké potíže s nalezením hráče, který zvládne tuto rychlost snímání. Kromě toho jsou 30 snímků za sekundu a 60 snímků za sekundu nejen možné, ale ve skutečnosti je lze přímo vybrat z rozevíracího seznamu snímkové frekvence ve vlastnostech.


Odpověď 2:

Můžete použít oba (a mnoho dalších). Stačí změnit snímkovou frekvenci pod záložkou vykreslení.


Odpověď 3:

Blender může vykreslovat videa při 30 FPS a 60 FPS.

Kromě toho může vykreslovat při libovolné přizpůsobené snímkové frekvenci, řekněme 12 FPS, 24 FPS, 25 FPS, 29 FPS nebo libovolná snímková frekvence.