dech divočiny, jak získat další sekeru


Odpověď 1:

Propojte snadno.

Hlavní silou sekera Battlera je jeho zemská magie, která by při plném napájení mohla zničit Link jediným pohybem, pokud není plně připraven, ale to je asi tak všechno. Link je mnohem upřesněn, pokud jde o spoustu, zejména pokud jde o obranu. Je také rychlejší, hbitější a mnohem rychleji houpá mečem.