Můžete uvést příklad rozdílu mezi situací a scénářem?


Odpověď 1:

Rozdíl je o časech - situace je o současnosti a scénář je projekcí do budoucnosti. V závislosti na možných změnách okolností může existovat více než jeden scénář, ale může existovat pouze jedna současná situace. Například někdo by mohl žít blízko pobřeží. Jejich současná situace je, že žijí jeden metr nad hladinou moře, ale podle možného scénáře stoupání hladiny moře by mohli být zaplaveni za 100 let.