ck2 jak se stát kalifem


Odpověď 1:

Ze ženy se mohla stát kalifa. Kalifa je buď kalifka, nebo manželka / vdova po kalifovi.

Byl známý jeden případ, kdy státu vládl kalifa, Sitt Al-Mulk. Existují však případy, kdy manželka uplatňuje velký vliv u manželova (kalifova) soudu.

Podle článku na Wikipedii poslední kalif skončil v roce 1924, přibližně v době, kdy Britové přerušili arabské spojenectví, aby ropu ovládli.


Odpověď 2:

Ne. Mohou se stát kalifem

A

. Zda mohou vládnout nebo ne, je jiná otázka. V historii bylo jen velmi málo příkladů žen, které „kalifové“ vládly nezávisle, ale není to zcela bezprecedentní. Např. Viz

Sitt al-Mulk

.


Odpověď 3:

Ne, ženy měly omezení. Měli období, měli nekontrolovatelné emocionální pocity. Ženy musí být zakryty a chráněny. MUŽI TO MUSÍ DĚLAT