Počítačová vize: Jaký je rozdíl mezi základní maticí a základní maticí?


Odpověď 1:

Oba se vztahují k epipolární geometrii mezi dvěma pohledy, rozdíl je v tom, že základní matice je definována v prostoru původních souřadnic obrazu a základní matice je v normalizovaných souřadnicích. Pokud tedy máte vlastní parametry kamery, můžete jeden z nich vypočítat. Základní matici lze také snadno spočítat z relativní pozice (rotace a posun) mezi oběma kamerami.

Pokud máte snímky scény pořízené s potenciálně odlišnými kamerami, můžete najít základní matici mezi dvojicemi obrázků např. Pomocí 8-bodového algoritmu, ale k nalezení základních matic potřebujete vnitřní parametry, které musíte buď znát dříve -hand, nebo byste mohli být schopni odhadnout.


Odpověď 2:

Tyto matice se vztahují k relativní geometrii kamer, které zobrazují stejnou sadu bodů. Často se používají ke stanovení epipolární geometrie a struktury z pohybu pro extrahování pozice (rotace a translace) mezi pozorováními. Základní matice odhaluje vztah v globálních souřadnicích, zatímco základní matice používá vnitřní vlastnosti každé kamery k jejich přiřazení v pixelových souřadnicích.