Mohl byste mi říct, jaký je rozdíl mezi „složitým“ a „komplikovaným“ v aplikaci?


Odpověď 1:

Používají se zaměnitelně. „Komplikované“ se však nejčastěji týkají procesů, věcí, které byly navrženy nebo vyvinuty, alespoň s náznakem myšlenky, že by věci mohly být snazší. „Komplexní“ je více přirozené povahy něčeho, často problému nebo cíle.

Poskytování základní pomoci skutečně potřebným, s minimem odpadu a podvádění, je složitý úkol. Kroky žádosti o podporu a byrokratické požadavky prokazující trvalou kvalifikaci této pomoci jsou komplikované.


Odpověď 2:

komplex - význam

složitý - význam

'simple' je jedno ze slov znamenajících opak komplexu.

'easy' je jedno ze slov znamenajících opak složitých.

Jediný způsob jak vysvětlit rozdíly mezi těmito dvěma slovy:

„komplikované“ znamená obtížné.

„složitý“ znamená obtížnější.