jak to dokázat Daniel Velleman


Odpověď 1:

Téměř jsem skončil s Danielem Vellemanem Jak to dokázat. Co by bylo dobré téma / učebnice k dalšímu studiu?

To je velmi dobrá kniha.

Jednou z mých oblíbených knih je: Algebraická teorie čísel a Fermatova poslední věta od Iana Stewarta a Davida Halla (4. vydání), CRC Press (2016).

Moje druhá oblíbená kniha je: Základy matematiky od Iana Stewarta a Davida Halla (druhé vydání) Oxford University Press (2015).

Pokud vás kniha Daniela Vellemana baví, neměly by tyto dvě knihy představovat žádné problémy a stojí za námahu!

Doufám, že to pomůže!