dayz jak vyrobit lano


Odpověď 1:

Ne, nemyslím si, že budete moci otevřít dveře (prakticky nebo teoreticky).

Vezmeme-li jako příklad Indii, za předpokladu, že jste schopni lano rovně položit, vezmeme lano o hmotnosti 1 g / m lana. Nyní je Indie od východu na západ dlouhá přibližně 3000 km, takže samotné lano váží 3000 kg. Nyní k tomu přidáme hmotnost automobilu (Lamborghini sesto elemento) kolem 1 000 kg bez osoby nebo paliva. Celkově tedy kolem 4000 kg. Nyní napětí v laně klesá nepřímo se vzdáleností. Budete tedy potřebovat sílu minimálně 40 000 newtonů, abyste překonali statické tření, tj. Aby se auto pohnulo ze své polohy. Také jen asi 1/40000 síly působící na konec vozu se dostane na konec připevněný ke dveřím, aby na ně zatáhl. Pak se musíme podívat na skutečnost, že při této práci nebude spotřebována veškerá energie, práce potřebná k napnutí lana, strukturální napětí na laně, skutečnost, že lano je mírně elastické a tak se bude prodlužovat a seznam pokračuje….