Shrnuje tento stav shrnutí rozdílu mezi nezákonností a nezákonností?


Odpověď 1:

Podle mého vědomí není mezi nimi velký rozdíl, ale termín protiprávní lze použít k porušení konkrétního subjektu. Např. - porušení klauzule ve smlouvě, která může být smlouvou prohlášena za protiprávní. Nelegální je širší pojem a může být použit proti státu. Například - Posseion Ak47 je nezákonný.