elitní nebezpečné, jak vydělat zásluhy


Odpověď 1:

Jednoduše hraním hry.

Ano, je to tak jednoduché a tak snadné.

Tři hlavní řady; obchodník, průzkumník a bojovník se získávají obchodováním, zkoumáním a bojováním, jo, zopakuji to znovu, je to tak jednoduché.

Řady hlavních frakcí, jako je Impérium a Federace, se získávají tím, že pro ně plníte mise a vyděláváte si reputaci při plnění mise po objektivním dokončení.

Aliance stále nemá žádné oficiální hodnosti a / nebo výhody.

U powerplay si musíte zasloužit zásluhy účastí na mocenských cílech, jako je příprava, hlasování, expanze, opevnění, podkopávání a boj proti lodím soupeřících frakcí. Jak to děláte, se liší podle Síly, kterou jste se zavázali.

Každá hodnost vám dává týdenní plat a některé výhody, hodnost 3 nebo 4 vám dávají výkonné jedinečné vybavení pro vaši loď.