eritrea jak vyslovit


Odpověď 1:

Sejměte „c“ z „Erica“. To jsou vaše první dvě slabiky. Potom „podnos“ následovaný schwa (neutrální samohláska). Zdůrazněte třetí slabiku. Tak to vyslovuje BBC.


Odpověď 2:

Rozumím názvu této země, která má být provedena ERR - IT - ZÁSOBKA - AH, s důrazem kladeným na třetí slabiku. Alespoň tak se zdá, že to čtenáři novin v této části Německa vyslovují.

Děkuji za tuto A2A, Andrew,

Julie.