eu4 jak uvolnit vazala


Odpověď 1:

Ano. Existují dva způsoby, jak se vazal osvobodit od tvého sevření. (Pamatujte, diskutujeme o VASSALOVI, nikoli o menším partnerovi v Personal Union)

1) Vassal vyhlašuje válku za nezávislost a vyhrává. Mějte na paměti, že pokud jakékoli nezávislé národy zaručují nezávislost vašeho vazala, automaticky se připojí k válce proti vám. Vassals (do této kategorie spadají i kolonie), jsou schopni na vás vyhlásit válku za nezávislost, pokud je jejich touha po svobodě vyšší než 50%. Touha po svobodě se zvyšuje tím víc, čím více zapojujete svého vazala do války, pokud si vezmete část jeho země, nebo spácháte jiné vazalské specifické akce nalezené v nové expanzi zdravého rozumu.

2) Národ vám vyhlásí válku v úmyslu osvobodit vazala, nebo jen požádá o osvobození vazala v mírové smlouvě, i když status samotného vazala nebyl příčinou války.

Pro kolonie existují nějaké další mechaniky, ale protože jste požádali o vazaly; pak to jsou jediné dva způsoby, jak se mohou osvobodit, aniž byste jim výslovně přiznali nezávislost.


Odpověď 2:

Existují tři způsoby, jak se vazal (nebo jakýkoli subjekt) může v EUIV osvobodit

1 - vyhlásí válku za nezávislost a vyhrají

2 - jiná země, protože podmínky kapitulace vyžadují, abyste propustili svého vazala

3 - sami je propustíte pod záložkou vlivu v diplomacii