spad 4 jak nastavit obchodní cesty


Odpověď 1:

Nejprve musíte mít alespoň jednu z výhod místního vůdce. Dále v režimu dílny zvýrazněte osadníka (můžete také použít společníky, pokud jsou přiřazeni k vypořádání), pak ve spodní části nabídky dílny uvidíte možnost přiřadit osadníka jako poskytovatele. Stiskněte příslušné tlačítko / klávesu a přiřaďte je jinému, pokud se jedná o vaše osady.

V jedné ze svých her jsem měl stovky poskytovatelů, kteří provozovali trasy. Věnoval jsem pozornost různým průvodcům pro efektivní trasy. Jen jsem chtěl, aby se moje společenství cítilo naživu s obchodníky provozujícími silnice.