ge kv2c metr jak číst


Odpověď 1:

Když jsou nainstalovány měřiče CT, použije se multiplikátor měřiče.

Například na napájení 400 A je namontován měřič CT, který je obvykle dimenzován na 5 A.

CT nebo proudový transformátor poskytuje měřicí proud do měřiče.

ve výše uvedeném příkladu 400/5 dává poměr X 80.

Na účtu za energii bude uveden odečet měřiče a ten bude vynásoben poměrem CT.

Někdy existují měřiče přímého odečtu, které mohou mít připojený multiplikátor.

Starší 4 metry vytáčení mají někdy připojený multiplikátor X 10, takže to bude bráno v úvahu při vystavení účtu za elektřinu.


Odpověď 2:

Raymondova odpověď je velmi přesná a technicky správná po všech stránkách. Jednodušší způsob, jak o tom přemýšlet, pokud jej potřebujete, je, že zařízení používané k měření záznamů o spotřebě elektřiny na pomalejší měrné jednotce, než ve skutečnosti nastane. Váš účet tedy ukazuje, že měření pomalé rychlosti se vynásobí, aby se použila skutečná spotřeba.

Přemýšlejte o tom jako o psích letech. Říkáme, že každý kalendářní rok je pes naživu, pro člověka je to jako 7 let života. Takže pes, který žije 10 let, je z lidského hlediska zhruba 70. Multiplikátor pro zjištění, jak starý pes se cítí na základě kalendářních let, je 7.