Jak lze rozeznat rozdíl mezi morálním selháním a duševním onemocněním?


Odpověď 1:

Dlouhá historie věřila, že duševní choroby a zneužívání návykových látek jsou morální selhání. Věřím, že jsme více osvícení, když jsme pochopili nemoci a jejich léčbu.

Duševní nemoc je něco, co z něj dělá člověka daleko od toho, co se považuje za normální. Myslím, že ve světě je mnoho morálních selhání a mohlo by to být považováno za „normální“ říši.