Jak vysvětlím rozdíl mezi objektem a třídou nejjednodušším způsobem?


Odpověď 1:

Rozdíl mezi třídou a objektem v C ++

Definice

Třída je mechanismus vazby datových členů a souvisejících metod v jedné jednotce. Příklad třídy nebo proměnné třídy.

Existence

Třída je logická existence. Objekt je fyzická existence.

Přidělení paměti

V paměti třídy není přidělen prostor, když je vytvořen. V objektu je přidělen paměťový prostor, když je vytvořen.

Prohlášení / definice

Definice třídy se vytvoří jednou. Objekt je vytvořen mnohokrát, jak potřebujete.