Jak vyřeším rozdíl mezi zeměpisnými délkami Greenwich 82 ° 30 E a 46 ° W délky?


Odpověď 1:

Východní délka je považována za pozitivní a délka západní je negativní.

Nalezení rozdílu má za následek změnu znaménka odkazu a následné algebraické přidání. Pokud je 46 ° W zeměpisná délka jako počáteční místo, pak východní umístění bude součet 124 stupňů. 30 minut. Je-li východní místo výchozím místem, rozdíl je záporný, ale součet je stejný. Negativní označuje, že směr jízdy je obrácený.