Jak přijdou s kubickými palci motoru? Jaký je hlavní rozdíl mezi Chevy 327 a 350?


Odpověď 1:

Hodnotou krychlového palce (nebo litru v metrice) je objem všech přidaných válců.

Každý válec má v sobě píst, který se pohybuje nahoru a dolů. Vzdálenost, kterou se pohybuje, se nazývá „mrtvice“.

Pak má každý válec průměr. Čím větší je průměr, tím větší objem zabírá válec. Vzdálenost přes válec se nazývá „vrt“.

Objem válce je V = výška * pi * poloměr ^ 2 (poloměr je polovina průměru)

Chevy 327 má 4 ″ vrtání a 3,25 ″ zdvih. Chevy 350 má 4 ″ vrtání a 3,48 ″ zdvih

Protože oba mají otvor 4 ″, oba mají poloměr 2 ″.

Pro 327:

V = 3,25 * 3,14159 * 2 ^ 2V = 40,84 kubických palců na válec

Protože existuje 8 válců:

Celkový objem = 40,48 * 8 = 326,7 (zaokrouhleno na 327)

Pro 350:

V = 3,48 * 3,14159 * 2 ^ 2V = 43,73

Opět V8, takže:

Celkový objem = 349,8 (zaokrouhleno na 350)