Jak píšete rozdíl mezi „त“ a „ट“, „न“ / „ण“ / „ञ“ a „ङ“, „श“ a „ष“ v angličtině?


Odpověď 1:

Můžete sledovat fonetický anglický skript, jako v knihách ISKCON (Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny), jako je Bhagavadgita, jak je.

Toto je z První knihy Samskrta Sira Ramakrishny Gopala Bhandarkara. Podobný skript se nachází ve slovnících, které napsal Sir Monier Williams nebo Sri Vaman Sivaram Apte, Max Muller atd.