Kolik let existuje pro LLB a jaký je rozdíl mezi BA LLB a LLB?


Odpověď 1:

BA-LLB, pětiletý kurz, většina nejlepších právnických škol nemá samostatný kurz LLB. Stručné porozumění základům práva a jeho potřebám v našem každodenním životě.

LLB je tříletý kurz a ke studiu LLB potřebujete titul UG. Jedná se o základní právní předměty a žádné předměty předmětu UG se neshodují. Při výběru této možnosti ztrácíte celý rok tím, že si nevyberete BA-LLB, pětiletý kurz. A vnější příležitosti lze zažít více v pětiletém kurzu BA / BBA-LLB.