jak přistupovat ke schránce na galaxii s7


Odpověď 1:

Držte prst nad slovem nebo mezerou, kde můžete psát text, a počkejte, až se bublina objeví, bublina řekne „schránka“. Kliknutím na tuto bublinu se klávesnice změní na zobrazení vaší schránky.


Odpověď 2:

Ahoj, jen dlouze stiskněte textové pole zprávy a dostanete možnost.


Odpověď 3:

Clipboard je jen další výraz pro kopírování a vkládání, pokud chcete vidět, co je ve vaší clipboardu, vložte jej do dokumentu


Odpověď 4:

Vyhledejte schránku v sekci se všemi aplikacemi nebo přejděte do vyhledávací oblasti výchozího spouštěče


Odpověď 5:

Stačí dlouze stisknout textové pole a můžete zobrazit celou svou schránku v sérii