jak aktivovat molekulární síta


Odpověď 1:

Musí se aplikovat dostatečné teplo ke zvýšení teploty adsorbátu, adsorbentu a nádoby k odpaření kapaliny a vyrovnání tepla smáčení povrchu molekulárního síta. Teplota lože je při regeneraci kritická. Pro typ 3A se obvykle používají teploty lože v rozmezí 175-260 °.