jak aktivovat dary svatého ducha


Odpověď 1:

V několika pasážích Nového zákona existuje křesťanské učení o duchovních darech, mimo jiné Efezanům 4, Římanům 12 a 1 Korintským 12–14. Názory na to, jaké jsou tyto dary, a na jejich relevanci dnes, jsou velmi rozdílné. Napsal jsem trochu zveřejněný na svém blogu, který se tím do určité míry zabývá.

http://jamesrosten.com/

** Jak obdržím dar Ducha svatého? **


Odpověď 2:

Dary, které jsem získal každodenní meditací a hledáním duchovnosti a duchovní skupiny pro podporu a rozvoj. Jaký máte dárek? Mám jich několik a každý se ukázal svou úplnou vírou a důvěrou v milující energii vesmíru. Musel jsem se aktivně rozhodnout, že jim umožním projevit důvěru.