jak přidat jinou výchozí tloušťku v SolidWorks


Odpověď 1:

Toto je občasná chyba v masivní konstrukci při vysouvání jakéhokoli objektu. to znamená, že váš vztah profilu extrudovaného profilu podle správce nemovitosti prostě není správný.

abyste se vyhnuli této chybě, náčrt, který jste nakreslili, by měl být správně omezen vzhledem ke spodní ploše nebo prvku.

Například pokud je čára mírně nakloněna o 0,09 stupně a používáte plechový objekt pro řez pod extrudem, zobrazí se tato chyba, pokud jste ponechali možnost „normální k řezu“ zapnutou.


Odpověď 2:

Vytvářejte šéfy před řezy a velké prvky před malými. Tím se minimalizuje počet zaoblení a zkosení. Edgesee a odděluje tvarovací a sochařské prvky od dokončovacích prvků, což je obvykle situace, kdy dochází k nulovým situacím Ness


Odpověď 3:

Zde je odkaz na článek a video s opravou chyby nulové tloušťky.

https://microworkshops.co.uk/solidworks-tutorials-zero-thickness-geometry-error/

Doufám, že to pomůže!