jak přidat úvodní obrazovku v jazyce Visual Basic


Odpověď 1:

Úvodní obrazovka je okno grafického uživatelského rozhraní (GUI), které obsahuje obrázky, texty nebo některé druhy loga, aby poskytly informace o softwaru. Používá se hlavně k zobrazení názvu softwaru a jeho verze uživateli. Přibližně každý software má úvodní obrazovku, na které zobrazuje podrobnosti konkrétního softwaru. Úvodní obrazovka je jako úvodní stránka, která může pokrýt celou obrazovku nebo její střed. Načte se při každém spuštění aplikace.

Jak vytvořit úvodní obrazovku s ukazatelem průběhu ve Vb.Net

Odpověď 2:

Stejně jako aplikace v telefonu se jedná o počáteční obrazovku, která se během spouštění a načítání aplikací (obvykle nějakého loga) zobrazuje.