jak přidat odrážky do wordpressu


Odpověď 1:

Pokud používáte hlavní editor, můžete jednoduše klepnutím na „tabulátor“ odsadit odrážku na další úroveň.

Pokud jste vůbec html zdatní, můžete vytvořit bod seznamu ( ) uvnitř jiného bodu seznamu.


Odpověď 2:

Je to velmi jednoduché, musíte k tomu stisknout tlačítko „Tab“. například:-

  1. Toto je hlavní odrážka.
  2. Nyní stiskněte tlačítko Tab.

pak to vypadá

  1. Toto je hlavní odrážka.
  2. Takhle.

A při výrobě kulek pod kulkami postupujte stejným způsobem.

Doufám, že dostanete odpověď.