jak přidat sinusoidy


Odpověď 1:

Rozhodně ne. Například obdélníková vlna je součtem řady sinusoid, které stoupají na teoreticky nekonečnou frekvenci. To je celý bod Fourierovy transformace - že jakýkoli tvar vlny lze rozdělit na frekvence jejích složek, známé jako spektrální obsah.

Pokud jste položili otázku obráceně - lze jakýkoli tvar vlny popsat sečtením sinusoid - pak by odpovědí bylo hlasité „ano“.