jak oslovit dva lékaře v e-mailu


Odpověď 1:

Použil bych:

Vážený Dr. Smith, Dr. Johnson a paní Riley:

Protože „Nurse Riley“ se zdá být velmi druhá světová válka ... strašně archaická.

V hlavičkovém bloku, který obsahuje adresu nemocnice / kliniky, bych použil plný název zdravotní sestry spolu s úplnými jmény a názvy lékařů:

Pan John Riley, RN

NEBO

Paní Jane Riley, RN

Při pozdravu by mohlo být lepší říci: Vážení a paní:

Nebo cokoli, co by podle pohlaví lékařů a sestry mohlo být vhodné. Tím se eliminují jakékoli zjevné rozdíly mezi jejich tituly, protože se zdá, že všechny slouží rovnocenně najímajícímu týmu.


Odpověď 2:

Z nějakého důvodu tam sestry obvykle nejsou oslovovány titulem „sestra“ pro paní / paní / paní. je vhodné. Obvykle se dilematu úplně vyhýbám a používám „Komu by se to mohlo týkat:“

Můžete také použít „Dear members of the hiring panel“ nebo „Dear Collegues“