jak nastavit přední brzdy na skútru


Odpověď 1:

Kombinovaná brzda není nic jiného než technologie, při které obě brzdy zabírají (ne rovnoměrně), když je kterákoli z nich stisknuta. Tím je zajištěno laskavé zpomalení a udržení správné rovnováhy (tělo má menší tendenci klouzat do strany, když jsou sešlápnuty obě brzdy).

PŘEDNÍ: - Zatáhněte brzdu a pomocí vhodného klíče utáhněte (podle potřeby) matici v sestavě brzdy. Podobně to udělejte pro zadní část.


Odpověď 2:

Na druhém konci lanka přetáhněte lanko zatlačením páky a otočením matice na závitové části.

postupujte stejně na předním kole, ale proveďte trochu dotažení na předním kole.