jak seřídit spojku na kawasaki vulcan 1500


Odpověď 1:

Pokud spojka nemůže „zapadnout“, je příliš těsná a nedovoluje, aby se spojkové lamely plně uvolnily, když uvolníte páku. Pokud vůbec získáte jakýkoli výkon, při jakékoli situaci s vysokým točivým momentem dostanete prokluz spojky a také spálíte lamely spojky.

Pokud se spojka nemůže rozpojit, je příliš volná a spojka má vždy určité tření, i když je plně zatažená. To opět může spálit lamely spojky, ale méně než příliš těsná spojka.

Pro lanko spojky jsou obvykle dva nastavovací body, jeden, kde se spojuje s převodovkou, a jeden u páky. Každý z nich je rýhovaná závitová podložka přes spirálovitě řezaný dutý šroub. Otočením podložky „dolů“ ji kabel přitáhne těsněji, zatímco otočením „nahoru“ kabel (směrem k páce) uvolní napětí kabelu. Ten u převodovky funguje stejně.

Pokud máte hydraulickou spojku (se zásobníkem kapaliny mimo páku a hadicí vedoucí k převodovce), pravděpodobně se díváte na vzduchové bubliny v hydraulice; protože plyny nemohou stlačovat a kapaliny nikoliv, znamená to, že přítomnost vzduchu, plynu, znamená, že stisknutí páky stlačuje plyn, namísto pohybu pístu na převodovém konci. To znamená, že vaše spojka nefunguje dobře, pokud vůbec. Léčba spočívá v „odvzdušnění“ systému, což jednoduše znamená, že proplachujete vzduch, ale dovnitř dáváte pouze čerstvou tekutinu. Je to jednoduchý proces, ale může to být ... zdlouhavé.

Seřízení spojky a odvzdušnění brzdy / spojky jsou standardní údržbou a každý mechanik by měl být schopen vám nabídnout pracovní hodiny, které je třeba provést. Dobrý mechanik by pravděpodobně mohl nechat lankovou spojku seřídit za 15–30 minut a hydraulická spojka správně vykrvácela za 30 minut až hodinu.


Odpověď 2:

Chci na tuto otázku správně odpovědět; ale potřebuji více informací !! Informace: 1) Jaký model motocyklu Honda vlastníte? 2) Upřesněte část své otázky, kde uvádíte 1 dolů 3? 3) Když uvedete, že se motocykl pohybuje; Máte na mysli, že se pohybuje, když jste schopni zvolit rychlostní stupeň, nebo máte na mysli, že se „kolo“ stále pohybuje, je-li fyzicky tlačeno, valí se po zpevněné příjezdové cestě… atd. ?? Pokud můžete objasnit tyto otázky, požádal jsem o další informace; pak bych měl být schopen vám odpovědět na vaši otázku! Nové vydání k zodpovězení vaší otázky: Pokud si můžete zvolit rychlostní stupeň (1. rychlostní stupeň), zatlačením řadicí páky dolů, zatímco máte zataženou spojkovou páku (páka řídítek), ale když začnete uvolňovat spojkovou páku a kolo nezačne se pohybovat vpřed; pak existuje několik důvodů: 1) Pokud máte lankový spojkový mechanismus ovládaný lankem, můžete mít příliš dlouhou délku lanka, což neumožňuje stlačit spojkové lamely, což umožňuje motoru přenášet sílu na převody> hnací řetěz> zadní kolo !! Musíte tedy zkontrolovat lanko spojky, abyste se ujistili, že je v dobrém funkčním stavu, a poté odtud upravit délku lanka buď u (páky tyče nebo u mechanismu nastavení skříně motoru! 2) Totéž platí hlavně pro a Mechanismus hydraulické spojky. 3) Uvnitř skříně převodovky motoru je dlouhá tyč, která vede z levé strany skříně převodovky motoru na pravou stranu motoru do koše spojky. Tato tyč se může zlomit nebo opotřebovat a způsobit, že neaktivuje spojku / hnací kolo. Takže bych ho nejprve přivedl k certifikovanému mechanikovi, pro názor, nebo pokud jste domácí kutil, můžete zkontrolovat všechny součásti, které fungují, a umožnit motocyklu pohybovat se pod vlastní silou !!


Odpověď 3:

Nesprávně mícháte výrazy.

Pokud můžete zařadit rychlostní stupeň, což znamená zařadit rychlostní stupeň, to je jedna věc, pomocí řadicí páky. Pokud ale uvolníte páku spojky a ta se nepohybuje ani nezaskočí, je to jiná věc.

Hádám, že je to druhé, v takovém případě jsou buď spojkové lamely spálené a bude třeba je vyměnit, nebo možná, jen možná, je třeba správně nastavit lanko a páku spojky.

Vyzvedněte si příručku k opravě Haynes / Chilton / Other a poté ji zkontrolujte, zda není nastavena nebo vyměněna spojka.


Odpověď 4:

Myslíte tím, že rychlostní stupně zabírají, ale spojka proklouzne ?. Pokud se pokusíte tlačit na kolo s vypnutým motorem a zapnutým rychlostním stupněm, motor se točí ?.

Spojka nezařazuje převody. To je to, co převodovka dělá. Spojka jednoduše odpojí převodovku od motoru. Pokud je spojka příliš těsná, prokluzuje a motor nemůže kolo hýbat. To znamená, že když pustíte spojku, kolo se nepohybuje, i když otáčky jdou nahoru. Páka spojky musí mít určitou vůli a pohybovat se volnou muškou o několik milimetrů, řekněme 1/8 palce, než začne klást odpor.


Odpověď 5:

Honda měla problémy s převodovkou v roce 2017, zejména s jejich cbr1000, kde by se mezi rychlostmi dostala do neutrálního stavu. Nevíte, co to způsobuje, ale je to problém, o kterém honda ví, a měl by jim být k dispozici bulletin technické služby.