jak zesílit reproduktor baterií


Odpověď 1:

Tady jste vlastně zmateni ve dvou věcech.

Za prvé, každý reproduktor produkuje zvuk na AC, ne DC. Tento střídavý proud je ve skutečnosti poskytován nastavením zesilovače. Proto na to nemusíte myslet, zesilovač provádí generování zesílené střídavé vlny pro spuštění vašich reproduktorů.

Za druhé, zesilovač běží na stejnosměrný proud. Každý zesilovací systém má uvnitř transformátor, který transformuje střídavý proud na stejnosměrný proud a poté je napájen do elektrického vedení transformátoru.

Stručně řečeno, stačí připojit reproduktory k výstupu zesilovače a napájet zesilovač pomocí zdroje stejnosměrného proudu. Pokud nemáte stejnosměrný zdroj, převeďte napájecí transformátor na stejnosměrný pomocí transformátoru a poté zapněte zesilovač.


Odpověď 2:

Dc napájený reproduktor bude vyžadovat kompatibilní napájecí adaptér pro převod AC na DC a napájení reproduktoru.