jak se vyhnout marketingu krátkozrakosti


Odpověď 1:

Tipy, jak se vyhnout marketingové krátkozrakosti

Říká se:

"Prevence je lepší než léčba."

To by mělo následovat každé podnikání na celém světě. V úspěchu mu může pomoci soustředit se na vyhýbání se neštěstím, které by mohly bránit jeho růstu.

  • Jednou z takových nehod je marketingová krátkozrakost a lze jí úspěšně zabránit filtrováním každé strategické iniciativy a firemního programu přes obrazovku jejích cílových zákazníků. Jinými slovy, orientace na zákazníka může pomoci udržet na uzdě marketingovou krátkozrakost.
  • Procvičování sebekanibalismu je další metodou prevence marketingové krátkozrakosti. Jedná se o postup snižování ceny produktu nebo uvádění nového produktu na trh zavedených kategorií produktů. Podnik to dělá ve snaze zvýšit svůj podíl na globálním trhu, zvýšit své ziskové marže a případně zvýšit loajalitu zákazníků. I když trochu škodlivé, ale stojí za to riskovat.
  • Podniky se často dopustí chyby, když dovolí egu a minulému úspěchu překonat testování předpokladů o trhu, což postupně vede k jejich neúspěchu. Každý podnik by se tedy měl ujistit, že bude vyvíjet své nabídky tak, aby odpovídaly neustále se vyvíjejícím trendům na trhu. Každý krok by měl být učiněn na základě toho, co říkají odborníci.