jak být zbožným rodičem


Odpověď 1:

Polobůh je tradičně smrtelník s jedním zbožným rodičem -

Termín se však někdy volně (velmi volně) používá k označení menšího boha narozeného ze dvou mocnějších bohů, jako je Thor nebo Triton, syn Poseidona -


Odpověď 2:

Poloboh jsou mytologické entity, jejichž rodičem může být člověk nebo jeden z rodičů zbožné povahy. Ve formě inkarnace mohou být oba lidé.