jak porazit případ


Odpověď 1:

Zde jsou kroky, které musíte podniknout, abyste porazili případ zločinného zločinu -:

Použijte právo mlčet

Každý slyšel slovo „Máte právo mlčet…“, které souvisí se systémem trestního soudnictví. Je to proto, že vaše právo nevypovídat je velmi důležité v každém případě obhajoby kriminality. Cokoli řeknete bez odborné rady, může vás nakonec obvinit z trestného činu. Pokud se ocitnete ve vazbě, nic neříkejte a prostě požádejte o právníka.

Kontaktujte a

obhájce trestní obrany

ihned

To je nejdůležitější věc, kterou musíte udělat, abyste se vyhnuli případům kriminálních zločinů. Každý okamžik strávený ve vazbě bez právníka vedle vás ublíží vašemu případu. Poté, co jste obviněni z trestného činu, je nutné okamžitě najmout obhájce trestní obrany. Prokurátor zná všechny technické aspekty trestního práva, které jim dávají převahu v případě osoby, která nemá žádné znalosti trestního práva. Najmutí právníka vyrovná podmínky. To pomůže chránit vaše zájmy. Advokát se ujistí, že nejste připraveni na snadné přesvědčení. Zkušení policisté a státní zástupci, kteří pracují proti vám, dokážou vaše prohlášení vytrhnout z kontextu, aby pomohli vašemu přesvědčení.

Zjistěte více o trestném činu, kterému čelíte

Rozdíl mezi přestupkem a zločinem mnoho lidí neví. Někteří lidé obvinění z trestného činu si tedy neuvědomují závažnost svého zločinu a tvrdé následky, kterým mohou čelit. Přestupek může mít za následek pouze vězení v časovém hrabství, pokutu nebo obojí. Poplatky za zločin vás mohou dostat do vězení. Může od vás být také požadováno odškodnění oběti vašeho trestného činu. Mnoho práv, jako je volební právo a právo na střelnou zbraň, může být také zrušeno, jakmile vyjdete z vězení. Mohou být také odmítnuty profesionální licence a možnost sloužit v armádě.

Takže musíte pochopit závažnost vašeho

obvinění z trestného činu

a pak věnujte veškerý svůj čas boji s trestnými činy.

Zapište si, co si pamatujete

Okamžitě si zapište všechny skutečnosti týkající se událostí kolem vašeho zatčení. To vám umožní dát přesnější dovoz vašemu právníkovi. To advokátovi umožní vybudovat silnější argument. Ihned po vašem zatčení začne stíhání dokumentovat každou událost. Jejich verze akce bude proti vám. Abyste tomu čelili, musíte zdokumentovat svou vlastní verzi události.

Vytvořit seznam svědků

Během dokumentování událostí identifikujte svědky události, která vedla k obvinění z trestného činu. Pokuste se získat kontaktní informace těchto svědků. Najděte svědky, jejichž popis události je ve váš prospěch, a vytvořte seznam včetně těchto lidí. Tito svědci budou rozhodující pro pomoc vašemu případu.

Nenechte si ujít soudní řízení

Zúčastněte se všech soudních řízení, kterých se musíte účastnit. Pokud tak neučiníte, poškodí váš případ.

Buďte upřímní ke svému právníkovi

Pokud právník sestaví případ obrany na základě lži, bude to pro váš případ skutečně škodlivé, jakmile bude lže chycena.

Klepnutím sem můžete kontaktovat zkušeného právníka kriminální obrany.

Odpověď 2:

Dobře, bylo by nejlepší tuto otázku smazat, protože bezpochyby by to mohlo být nějakým způsobem vyvedeno v procesu.

Nejlepší je najít skvělého obhájce, za kterého si můžete zaplatit. Sdělte všechny informace týkající se tohoto trestného činu nebo související s ním vašemu obhájci a pouze vašemu obhájci.

Nemluvte s policií, protože budou chtít, abyste učinili usvědčující prohlášení nebo řekli něco, co by proti vám bylo možné použít, pokud to, co jste řekli, je lež, díky níž vypadáte nedůvěryhodně za svá slova. Použijí věci, aby tě přesvědčili, abys mluvil, včetně toho, že ti nemůžeme pomoci, pokud nemluvíš se mnou nebo s námi. Nežádám tě, abys mi pomohl. Žádám tě, abys pomohl sobě, budeš cítit lépe poté, co mi řeknete přesné podrobnosti trestného činu, který jste spáchali atd. Takže hlavně věci triků mysli Jedi, které lidé mohou použít, nebo závojová slova, která mohou lidi oklamat.

Výjimkou je rozhovor s policií pouze s přítomným právníkem.

Nemluvte s médii ani s novináři, protože to, co jste řekli, může být nějakým způsobem pozměněno nebo zkresleno a navíc munice pro státního zástupce.

Také o případu nemluvte s přáteli, rodinou ani s nikým, protože to bude velmi pravděpodobně něco, co může státní zástupce použít. "Cokoli řekneš, může a bude použito proti tobě u soudu." To se s největší pravděpodobností stane, když hovoříte s osobami, které nejsou vaším obhájcem, nebo s policií bez vašeho obhájce.


Odpověď 3:

SKUTEČNOST! Ego je nejhorší nepřítel zločinců! Všichni mají ohromné ​​nutkání mluvit nebo se chlubit tím, co udělali, nebo mají pocit, že jim to uniklo! Starý výraz „Nemluvte s donucovacími orgány“ je dobrým pravidlem, kterým se musíte řídit. Nejlepší obrana je někdy dobrý útok. Často existuje spousta nepřímých důkazů, které vás „mohou“ usvědčit. Čím lépe vyšetřovatel získá důkazy, tím lepší je případ pro státní zástupce. Klíčem je, že se díváte na spoustu času nebo krátkou větu? Ať už chcete šanci získat méně času nebo si vzít náklad. Spolupráce vám může získat velkou přízeň, protože pokud tak neučiníte, může vás soud tvrdě zatlouct! Vždy je dobrým pravidlem vše, co děláte, než odpovíte na jakékoli otázky: „Požádejte o právníka.“ Pokud si jeden nemůžete dovolit, stát vám ho získá. Nemusí to však být vaše nejlepší sázka! Veřejní ochránci obvykle pracují na tom, aby jim byli jmenováni klienti a doufejme, že vás přimějí prosit prosbu. Tímto způsobem mohou přejít k dalším klientům, aby mohli být soudy více placeni. Většina veřejných obránců je považována za bezcennou a raději se rozbije brzy na oběd, než aby vám poskytla druhý pohled. Peníze jsou záležitostí při najímání dobrého právníka. Je to velmi drahé. Absolutně nejhorší věc, kterou můžete udělat, je mluvit s ostatními o vašem zločinu nebo se jen snažit svěřit kamarádovi. „Nemluv s nikým o tvém případě.“ Když se svěříte rodinnému příslušníkovi, nejlepším přátelům nebo někomu, o kom si myslíte, že má vaše záda kromě vašeho právního zástupce nebo vysvěceného kněze, nikdo jiný by neměl vědět žádné podrobnosti o ničem, co by se týkalo okolností vašeho případu. Znát svá práva je dobrá věc.


Odpověď 4:
 • Nemluvte s donucovacími orgány.
 • Ať vám řeknou cokoli, nedělejte to bez přítomnosti obhájce kriminální obrany.

  • Najměte si právníka
  • Žádní veřejní obránci, toto je způsob, jak se jistě usvědčit. Většina veřejných obránců je bezcenná a raději se rozbije brzy na oběd, než aby vám poskytla druhý pohled. Peníze jsou záležitostí při najímání dobrého právníka. Je to velmi drahé.

   • Nemluvte s nikým o vašem případu.
   • Rodina, přátelé nebo kněz by nikdo neměl znát žádné podrobnosti o ničem, co by se týkalo okolností kolem vašeho případu.

    • Pokud jste vinni, nejednejte tak.
    • Vraťte se na místo činu a žádným způsobem neměňte svůj životní styl, přátele a každodenní rutinu. Pokračujte, jako by se nikdy nic nestalo.

     • Znát svá práva.
     • To, že nespolupracujete s úřady, nedokazuje vinu ani nevinu.


Odpověď 5:

Spousta dobrých odpovědí zde. Většinou si zajistěte dobrého právníka.

Jen dodám, že můžete prozkoumat možnosti, které vám mohou pomoci, jako je prosba o přestupek nebo pokud máte jinak čistý záznam, mohou existovat možnosti, které vám umožní odmítnout obvinění, pokud přiznáte vinu nebo uspokojíte podmínky probace. To bude záviset na vaší poloze.

Tady v lidové republice Massachusetts mají něco, čemu se říká CWOF (Pokračování bez nálezu.) V zásadě připouštíte, že existuje dostatek faktů, za které byste mohli být usvědčeni z trestného činu (To neznamená, že připouštíte všechny věci, které stíhání nebo policie řekla, že faktů je dost), vzdáváte se práva na soudní proces, a pokud se nedostanete do potíží a splníte podmínky zkušební doby, obvinění budou zamítnuta. Může vám zabránit, abyste byli odsouzeným zločincem, ale jakékoli soudní vystoupení se objeví na CORI (což je nevyhnutelné, pokud jste byli obviněni.) Kompromisem je, že pokud se dostanete do potíží a porušíte podmínku, můžete může být automaticky odsouzen.


Odpověď 6:

Najměte si dobrého právníka. Nenechte je nikde a desetník. To není záruka. Nemůže existovat žádné obecné pravidlo. Hodně záleží na podrobnostech důkazů a zákonech, a proto potřebujete dobrého právníka.

Mějte na paměti, že stíhání obvykle vyhrává z mnoha důvodů, takže „vítězství“ je často dobrým důvodem. Pokud půjdete před soud a prohrajete, obžaloba se vás pokusí vyčerpat, soudci jsou často příjemní s prokurátory a policajty, policajti lžou jako koberečky a poroty nerozumí ani nepřijímají presumpci neviny.


Odpověď 7:

Nespouštějte to. Ale pokud to uděláte, způsob, jak to porazit, jak říkáte, je zajistit, aby proti vám nebyly žádné důkazy. Získejte také vzduchotěsné alibi. Ale i když to porazíte, mají to následky. Bůh prostě nedovolí zlým hercům pobíhat dlouho dělat takové věci.


Odpověď 8:

To je tak nevýrazné a široké tvrzení, že na něj ani nelze správně odpovědět. Potřebovali byste vědět, jaké jsou poplatky, okolnosti za tím, v jakém stavu jste a ještě mnohem víc. Nejlepší způsob, jak na to odpovědět, je najmout si právníka. Nebo ještě lépe jen nedělat zločiny


Odpověď 9:

Jak mohu porazit případ zločinného zločinu?

Lidé, kteří byli obviněni z trestného činu, ale po obvinění a před soudem zemřou, nemohou být odsouzeni.

Vezměte to odtamtud.


Odpověď 10:

LEPŠÍ VĚDĚTE A POROZUMÍTE POLICEJNÍ ZPRÁVĚ, ZNALOSTI O ZÁKONECH A POSLEDNÍ NEJNIŽŠÍ POSLEDNÍ PRÁVNÍK, KTERÝ MŮŽE NAVIGOVAT PŘES PRÁVNÍ SYSTÉM.