jak porazit palutenu


Odpověď 1:

Hodně ji používejte. A myslím MNOHO!

Slouží jako reflektor a počítadlo. To znamená, že se odrážejí Samusovy poměrně početné a nepříjemné střely a její silnější útoky jsou potlačeny, pokud jsou načasovány správně.

Navíc tlak na Samuse neutrálním speciálem a postranním speciálem pomůže zapnout žár a zmařit protivníka, pokud je člověk, a ponechat protivníkovi několik možností, pokud je počítač.

Na zdraví!


Odpověď 2:

Přibližte se, přiblížte se neutrálním vzduchem a vložte jej do kteréhokoli ze svých arialů nebo náklonu. Snažte se nezasáhnout posledním zásahem neutrálního vzduchu, pokud to uděláte, nebude se to dobře kombinovat. Překonejte útoky na krátkou vzdálenost, zůstaňte příliš blízko na to, aby mohla použít své střely a zaútočit střelou, a zůstaňte ve vzduchu, abyste se vyhnuli uchopení. Také neutrální vzduch k rozbití je skvělým potvrzením zabití. Prosím, nepokoušejte se ji překonat, nebude to fungovat. Link a Richter jsou do značné míry jediní, kdo to dokáže.


Odpověď 3:

Jakmile jsou ve vzduchu, udělejte toto:

Neutrální vzduch

Neutrální vzduch

Neutrální vzduch

Neutrální vzduch.

Do této doby by měli být mrtví.