jak se stát korejským překladatelem


Odpověď 1:

Umět plynně mluvit korejsky. Chcete-li být nejlepším překladatelem, znáte všechny dialekty ze všech míst. Ujistěte se, že rozumíte formálním neformálním informacím, čínštině, a že v jejich jazyce existuje jen velmi málo slov k popisu věcí. Takže to, co si myslíte, že možná řekli, nemusí být to, co skutečně řekli. Když to všechno dobře znáte, můžete být překladatelem


Odpověď 2:

Můžete projít různými procesy a zkouškami, abyste se stali úředním překladatelem, ale většinou si jen musíte najít práci a začít. Hledejte pracovní místa s žádostí o někoho, kdo by překládal knihy a texty, nebo kdo potřebuje pomoc s překladem schůzky.

A samozřejmě musíte mluvit oběma jazyky.


Odpověď 3:

Jděte do Koreje a studujte Korejce!