jak se stát daňovým auditorem


Odpověď 1:

Osoba musí splňovat definici účetního stanovenou v zákoně o dani z příjmu.

Viz část 288 zákona o dani z příjmu a její vysvětlení ke kontrole kvalifikace daňového auditora.


Odpověď 2:

Neexistují žádní samostatní daňoví auditoři. Auditor je osoba kvalifikující zkoušku CA prováděnou ICAI. Poté, co se stal auditorem a byl uveden do praxe, může na základě provedených prací vykonávat roli statutárního auditora, daňového auditora, interního auditora, auditora IS.


Odpověď 3:

CA mohou být daňoví auditoři. Oddělení daně z příjmu v aplikaci umožňuje registraci jako daňový practioner.