jak krmit selata z láhve


Odpověď 1:

Pokud má selátko funkční mámu, vždy je nejlepší nechat prase na mamičce. Pokud sele nemá funkční matku, z jakéhokoli důvodu je další nejlepší věcí naroubovat sele na vrh jiné prasnice.

Pokud MASO musí být sviněno z prasnice a není k dispozici žádná jiná ochotná prasnice, jste uvíznuti v krmení z láhve s mléčnou náhražkou. Kojení selat do lahví je spousta práce. Pokud je selatu méně než týden, bude se chtít krmit každých pár hodin. V době, kdy je podavač lahví připraven k odstavení, spotřebuje denně 2 litry mléčné náhražky.

Když musíme selata krmit do lahví, naším cílem je zajistit, aby byli schopni krmit co nejrychleji z pánve. Krmení z lahve je pomalé, špinavé a časově náročné. S přibývajícím a silnějším selatem to bude také těžší, pomalejší a VÍCE časově náročné.) Hliníkové výseky fungují dobře asi týden, ale potom to sele vyroste a potřebuje pevnější pánev. Jak sele roste, začneme přidávat krmivo do mléčné náhražky, abychom vytvořili kaši. Jak se selatě lépe daří s kejdou, postupně snižujeme množství mléčné náhražky, dokud sele není na pevném jídle. Pokud začnete s krmením na láhve, řekněme týdenní sele, celý proces bude trvat 3-4 týdny.