jak přerušit smyčku v Matlabu


Odpověď 1:

přestávka

ukončí popravu nejvnitřnějšího

pro

nebo

zatímco

smyčka:

Ukončete provádění smyčky for or while

vrátit se

ukončí funkci úplně a vrátí se k funkci, která ji nazvala:

Vraťte ovládací prvek do vyvolávací funkce

Z tohoto odkazu:

Poznámka: Buďte opatrní, když používáte návrat v podmíněných blocích, například if nebo switch, nebo v příkazech ovládání smyčky, například for or while. Když MATLAB dosáhne návratového příkazu, neopustí pouze smyčku; ukončí skript nebo funkci a vrátí řízení vyvolávající funkci nebo příkazovému řádku.

Odpověď 2:

Příkaz Return ukončí provádění funkce matlab a předá ovládací prvek jeho nadřazené funkci. Break však ukončí provádění smyčky for nebo while. Příkazy ve smyčce po příkazu break se neprovádějí. Ve vnořených smyčkách break končí pouze ze smyčky, ve které se vyskytuje. Ovládací prvek přechází na příkaz, který následuje po konci této smyčky.


Odpověď 3:

Obecně návrat a rozbití dělají 2 úplně jiné věci.

  • návrat: ukončí funkci a vrátí řízení vyvolávací funkci. Pokud není k dispozici žádná vyvolávací funkce, je ovládací prvek vrácen do příkazového řádku.
  • break: ukončí provádění smyčky, ve které se nacházíte, a další příkaz k provedení je příkaz po skončení smyčky.