jak připojit hp envy 4520 k mac


Odpověď 1:

Sledoval jsem

Nastavení tiskárny HP Envy 4500

průvodce, který je obdobný pro model tiskárny HP Envy 4520. Můžete se tedy podívat na následující kroky:

  1. Nejprve musíte potvrdit, že je zdroj napájení zapnutý pro obě následující zařízení: Počítač, Tiskárna a Směrovač.
  2. Dále přejděte z ovládacího panelu tiskárny na možnost Nastavení a klepněte na ni.
  3. Poté pomocí tlačítek se šipkami přejděte do nabídky Bezdrátové připojení a poté ji vyberte.
  4. Dále vyberte Průvodce nastavením> OK. Nyní tiskárna začne na ovládacím panelu získávat blízkou síť, včetně vašeho síťového zařízení.
  5. V seznamu identifikujte svůj síťový SSID, klepněte na něj a poté na OK.
  6. Pokud je nyní nastaveno heslo pro vaše síťové zařízení, požádá vás o zadání hesla. Po zadání správného hesla klepněte na OK.

A je to.