jak najít smykové centrum


Odpověď 1:

Muhammad, děkuji za vaše A2A.

Jednoduchou odpovědí je ponechat jakoukoli výchylku v jednom směru. To znamená, že jakákoli použitá síla by neměla vést k vychýlení ve směru zatížení a kolmo k zatížení.

Většina paprsků je strukturována tak, aby byla zatížena v jednom směru, a není navržena speciálně pro přenos torze. Důsledkem toho, pokud není zamýšleno, může nesprávná konstrukce profilu vést k předčasnému selhání paprsku.

Doufám, že to pomůže.

Alan.


Odpověď 2:
NPTEL :: Stavební inženýrství

Zde je odkaz popisující všechny způsoby výpočtu středu smyku v řezu.