jak se dostat k mučeným démonům


Odpověď 1:

Jsem odborník na démonologii, byl jsem posedlý démony všech úrovní a musel jsem žít v domě s démonickým strašením.

Jedním z hlavních důvodů, proč vás démon pronásleduje, je to, že považuje duchovně vyspělou bytost za hrozbu. I když bytost, kterou straší, neví o své psychické síle a moci očistit nebo zabít démona, Mistři prostě nedovolí bytosti šanci naučit se jejich dovednosti.

V noci bude v domě pronásledovat Mistr. Démon najde cestu do domu, často prostřednictvím koupelny, a poté vstoupí do ložnice. Po chvíli svolá Pán démonů pokročilou formu Astrálního fragmentu, která má podobu šedé lišky, která vypadá jako vzteklá, vychrtlá a ošklivá věc se žlutýma očima a jazykem požírajícím mravence. Po vyvolání liška vyskočí na postel bytosti. Fox pak bude po celé dny cestovat proti směru hodinových ručiček, protože všechny nízké / negativní vibrace to dělají, dokud nebude Fox dostatečně pokročilý, aby požádal hlavního démona, který jej vytvořil, o posily. Master Demons pak přivolá 3 nové šedé lišky, a proto poté po několika dnech, kdy se nové lišky vyvinuly, zaútočí na duchovně postupující bytost, když bytost jde spát pokaždé, když zaútočí na bytost tím, že si olizuje jejich jazyky na pokožce hlavy být tam, kde je uložena životní síla. To se stane každou noc, dokud bytost nezemře, což trvá dlouho. Sám jsem to zažil, než jsem vůbec věděl, že mám schopnost očistit nebo zabít démony. Démoni hledají talentované psychiky proto, že nechtějí znovu čelit možnému vyhynutí, a proto zabijí ty, kteří dokonce představují malou hrozbu pro démon.

Kliknutím na tyto odkazy získáte další informace o démonech. Většina z toho je založena na zkušenostech z první ruky, zatímco technické a historické informace pocházejí od skutečných Bohů a Bohyň této Galaxie:

Odpověď Jonathana Awada na Jaká je nejvyšší forma démonů?

Odpověď Jonathana Awada na Myslíte si, že nás démoni sledují?

Odpověď Jonathana Awada na Jaký typ lidí bude zajímat démony jako cíle?

Odpověď Jonathana Awada na Jaká jsou některá fakta o Succubi?

Odpověď Jonathana Awada na Co jsou příznaky nebo příznaky démonické posedlosti?

Odpověď Jonathana Awada na Jsou démoni skuteční? Pokud ano, pak musí existovat nějaký soubor pravidel a univerzálních zákonů, kterými fungují. Očekávám komplexní a dobře definovanou odpověď.

Odpověď Jonathana Awada na Jak by vypadal démon pro přítelkyni?

Odpověď Jonathana Awada na Jaký je to pocit být posedlý duchem / démonem?

Odpověď Jonathana Awada na Mohou být démoni dobří?


Odpověď 2:

Nemají, pokud nejsou vyprovokovány, a většinou ani tehdy. Většina lidí si o démonech myslí, že jsou menší, dno hlavně, energie. Škrábají, kousají, vrčí a podobně se krmí. Začnete mít strach. To je nějaká silná energie, kterou čerpáte a oni se jí živí. Obvykle přitahovány negativními událostmi a postoji.

Také už po několika letech neposlouchejte někoho, kdo tvrdí, že má odborné znalosti, že viděl a udělal všechno.

Potřebovat pomoc? Surový černý turmalín v každé místnosti a kousek. Také všude rozmazejte bílou šalvějí nebo rozstřikujte zředěnou vodu z Floridy.


Odpověď 3:

Jednoduchá odpověď, kvůli Bohu. Lucifer nebyl vyhozen z nebe, rozhodl se odejít kvůli Bohu a své ješitnosti. Vzal s sebou 72 dalších andělů, ale aby mu byla dána svobodná vůle vládnout Zemi, jak uzná za vhodné, musel Lucifer uzavřít dohodu s Bohem. Protože Lucifer tolik miloval člověka, rozhodl se ho Bůh mučit tím, že ho přinutil mučit člověka. Lucifer má na starosti 7 kruhů pekla. Toto je oblast v pekle, kde jsou ti, kteří poškozují nevinné (většinou děti), posláni k věčnému trápení. Ne, jen proto, že někoho zavraždíte, automaticky nepřijdete do 7. kruhu. Právě zde Lucifer, dalších 90 démonů a horda démonů na nižší úrovni trápí muže.


Odpověď 4:

Protože jsme byli stvořeni Bohem.

Bůh je ten, kdo v první řadě vyhodil všechny démony z nebe. A také pociťuje intenzivní emocionální bolest, když ho nenásledujeme a skončíme v pekle.

Jelikož mu démoni nemohou osobně ublížit, jediný způsob, jak to udělat, je jít za námi. Nenávidí nás, protože nás Bůh miluje, a trápí nás, protože vědí, že ho to bolí.


Odpověď 5:

Na tuto otázku není možné odpovědět, nikdy nebyly předloženy žádné důkazy o existenci démonů, takže zodpovězení jakýchkoli otázek o jejich činech je ve skutečnosti nemožné.


Odpověď 6:

Důvod č. 1 Hřích.

Hřích se krčí u vašich dveří a intenzivně po vás touží -

Vstupuje skrze hřích i skrze zranění, proto je důležité ‚neubližovat 'ostatním.


Odpověď 7:

Někteří lidé tomu věří. Kupodivu se zdá, že je trápí pouze ty, kteří věří, že démoni existují, zatímco ti, kteří nezůstanou imunní. Je to skoro jako by ve skutečnosti neexistovaly! Divné, že?

tl; dr Démoni nikoho netrápí. Neexistují žádné důkazy o jejich existenci.


Odpověď 8:

Lidé, kteří věří v démony a duchy, je mohou vidět. To bylo vědecky prokázáno. Lidé, kteří řekli, že viděli duchy ve skutečném životě, kde kladli mnoho otázek. Mezi ně patří:

  1. Sledujete strašidelné filmy?
  2. Věříš v Boha?
  3. Věříte v duchy?
  4. Jste ve spojení s někým, kdo věří v duchy?

Odpovědi na tyto otázky byly opravdu překvapivé a na základě toho dokázali vědci dokázat, že mentálně jsou lidé propojeni se svým okolím. Co to znamená u lidí, kteří věří ve věci, je mohou vidět jako u někoho, kdo věří v duchy, kteří mohou vidět duchy, protože mozek usuzuje, že ano, ta věc je a strach vede k pozorování.

Jistě existuje mnoho neobvyklých zážitků hlášených po celém světě lidmi, kteří nevěří na duchy, nicméně většina těchto zkušeností je považována za lidskou chybu nebo povahu. Stále však existuje mnoho nevysvětlitelných událostí. Je zcela na vás, abyste tomu věřili, to se může týkat náboženství nebo kultury nebo tradičních věcí.

Proto na vaše otázky nemůže být odpověď, protože je zcela na lidech, aby tomu uvěřili nebo ne.

dík


Odpověď 9:

Jaký je důvod, proč věříte, že dělají? Nároky? Nároky nejsou fakta. Fakta jsou založena pouze na ověřitelných důkazech. Neexistují žádné ověřitelné důkazy o tom, že démoni existují.


Odpověď 10:

Pokud souhlasíte s tím, že existence démonů je nepopiratelně pravdivá a že například můžete démony přivolat, můžete si myslet, že jejich vyvolání by vás mohlo přimět k pronásledování.


Odpověď 11:

Nemají. Neexistují.