jak posoudit soutěž krásy


Odpověď 1:

Schopnost rozpoznávat fyzickou přitažlivost ve spojení s vyrovnaností a vnitřním nasazením, protože v dnešní době je královna krásy nucena mít více než hezkou tvář. Soudci by měli mít určité znalosti místní kultury (národní nebo mezinárodní), určitou souvislost s lidmi (míru veřejného uznání jako spisovatel, hlasatel, sportovec nebo politik) a smysl pro sebe, aby nebyli křižákem jediného problému. Rozhlední lidé s pohledem na svět a všechny lidi v něm.


Odpověď 2:

Jako soutěžící, porotce a konferenciér, zde jsou hlavní vlastnosti porotce soutěže krásy:

  • Otevřený
  • Spravedlivý úsudek
  • Čestná odpověď
  • Velkorysý s časem
  • Etický výběr
  • Zavázáno rostoucím soutěžícím

Některé systémy průvodů umožní soudcům po soutěži fotografovat se soutěžícími, ale před akcí nebudou vůbec komunikovat.


Odpověď 3:

Každý může soudit průvod. Netrvá to speciální osobu. Nejdůležitější je, že rozhodčí nemá vůbec žádnou souvislost se soutěžícími. Nejlepší je najmout soudce daleko od soutěží a dalších oborů v zábavním průmyslu nebo modelingu.