jak vytvořit třídu ovladačů v Javě


Odpověď 1:

Třída objektu je k dispozici v java.langpackage. Každá třída v Javě je přímo nebo nepřímo odvozena od třídy Object. Pokud Třída nerozšiřuje žádnou jinou třídu, pak jde o přímou podřízenou třídu Object a pokud rozšiřuje další třídu, pak je nepřímo odvozena. Proto jsou metody třídy Object dostupné pro všechny třídy Java. Třída Object tedy funguje jako kořen hierarchie dědičnosti v libovolném programu Java.