jak nyní transponovat noty


Odpověď 1:

"Jak mohu transponovat noty, když mám jen jpg?"

Musíte to udělat:

  1. získejte prázdný rukopisný papír a tužku
  2. zjistit, co by každá nová nota měla být. Například pokud provádíte transpozici z C do B, všechny noty by měly být o tón nižší. Pokud vidíte na JPEG písmeno F, měli byste jej pomocí tužky napsat do rukopisu jako E-flat.
  3. psát rytmy stejným způsobem, jak je vidět na JPEG.
  4. po dokončení skenujte list, pokud chcete.

Mám tendenci psát všechny noty, poté připojit rytmické indikátory pro osmé noty atd. Po dokončení všech not. Můžete dělat, co chcete.

(Jo, já jsem stará škola. Hej, nauč se kopírovat hudbu a ty si také můžeš dělat poznámky tak rychle, jak je dokáže psát učitel. Dvě osmé poznámky? Jot, jot, line, bar, line.)


Odpověď 2:

Odpověď Liz Fortytwo byla dobrá. Nevím, proč to nějaký idiot odmítl zapomenout.

Můžete udělat, jak navrhl Steve Roberts, a napsat to.

Můj návrh je naučit se znovu číst hudbu, ale místo toho, abyste viděli písmena, podívejte se na čísla. Pokud znáte všechny své váhy, naučte se každou notu podle jejího číselného označení. Například v klíči C, C = 1, D = 2, E-3 atd. V klíči F, F = 1, G = 2, A = 3 atd.

Nyní, když čtete hudbu, čtěte čísla místo písmen. Tady je Mary Had A Little Beránek v číslech:

3212333 222 355 3212333322321

Nyní začněte na třetině libovolné stupnice a hrajte ta čísla a poof, můžete bez námahy sledovat transpozici v každém klíči.

Nyní někdo odpoví, že je to nemožné. Chtějí říct, že je to pro ně nemožné.


Odpověď 3:

Zajišťuji a skládám na MuseScore dot com, kde se to snadno provádí kliknutím na klávesnici. Dělám to často. Také mám problémy se snadným čtením pohyblivého klíče (pro violoncello, violu atd.), Ale na MuseScore snadno změním klíč na klíč G tak, aby odpovídal jiným nástrojům nebo hlasům, pak po dokončení změním klíč zpět na pohyblivý klíč.


Odpověď 4:

Zkopírujte notu pro notu do Sibelia nebo Musescore (zdarma) a poté transponujte….


Odpověď 5:

Děláš to ve své hlavě. Zkuste to několikrát. Začněte snadnou transpozicí. Po chvíli si zvyknete.