jak používat aspirování ve větě


Odpověď 1:

Nemyslím si, že 'at' je správná předložka ve vašem frázovém slovesu.

Aspire + TO sth je správný způsob.

Níže je z Wikipedie.

Aspirovat:

mít

silný

přání

nebo

naděje

dělat nebo mít něco:

Příklad:

 1. Jen málo lidí, kteří usilují o slávu, ji někdy dosáhli.
 2. 2.

  [+ k infinitivu]

  Jako

  dítě

  , toužil být

  skvělý

  spisovatel

  .