Existuje rozdíl mezi průmyslovým inženýrstvím, managementem vědy a provozním výzkumem?


Odpověď 1:

Pokud jde o OR a MS, jedná se o rozdíl bez rozdílu. Věda vznikla během druhé světové války, kdy se shromáždila řada inteligentních profesí z mnoha oborů, aby se zlepšily operační problémy, jako je ochrana konvoje, vyzbrojování a strategie… dále jen „operační výzkum“. Po válce bylo zjištěno, že kázeň je neocenitelná při řešení provozních provozních problémů, nejznámější je dopravní problém formulovaný Georgem Danzigem: najděte nejnižší náklady na zavedení dopravy vzhledem k omezením kapacity a nákladů. Jméno bylo zkráceno na „Operations Research“ a později proměněno v „Management Science“.

Průmyslové inženýrství použilo heuristické metody, aby našlo účinnost a další vylepšení převážně ve výrobě… koncept odborníků na účinnost. OR / MS také aplikoval heuristiku, ale převládajícím cílem bylo najít optimální řešení nejen okrajová vylepšení.